NL FR EN

Annick Ceunen


Psychotherapeut en counselor voor kinderen, jongeren en volwassenen

Wie ben ik?

 • 23  jaar ervaring in het basisonderwijs als leerkracht en zorgleerkracht
 • kindercoach
 • yogadocent voor kinderen en jongeren (erkend door de Belgische Shiatsu Federatie)
 • integratief verliescounselor (geïnspireerd door ‘De Bleekweide’ – Lut Celie)
 • postgraduaat ‘ integratief psychotherapeut’ bij de AIHP – Vives (academie voor integratieve en                    humanistischte psychologie en psychotherapie), erkend door de beroepsvereniging Belgisch Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNIVP)
 • specialisatie ‘focussing met kinderen’ (Focus on emotion/ De Binnentuin)
 • erkende psychotherapeut/ erkenningsnummer: 474 132 436,  u geniet van terugbetaling psychotherapie.


Wat doe ik?

 • verlies- en herstelgericht (trauma, gehechtheid, rouw, zelfvertrouwen, werk, pestsituaties, scheiding, relatie …)
 • lichaamsgericht (stress- en affectmanagement, reguleren van emoties, co-regulatie….)
 • relaxatie- en ademhalingstechnieken
 • EFT – focussing (luisteren naar jezelf en je lichaam, een proces van losmaken en in beweging brengen van dat wat vast zit, geblokkeerd)
 • voice dialogue
 • groei- en krachtontwikkeling (ontdekken van nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, op zoek naar verandering, persoonlijke groei)
 • visualisaties
 • uitzetten van situaties (stoelenwerk, systemen….)
 • psychodrama
 • creatieve- en speltherapie
 • cognitieve gedragstherapie
 • meditatie en yoga
 • ouderbegeleiding in opvoeding en advies


Voor wie?

 • emotioneel verwerken van hoe omgaan met angsten, stress, boosheid en verdriet
 • ongenoegen, frustraties en complex gedrag in relatie  met zichzelf en anderen
 • belemmeringen in het persoonlijk groeiproces (blokkades)
 • gebrek aan zelfvertrouwen/ initiatief/ assertiviteit
 • negatief zelfbeeld
 • depressie
 • verlieservaring
 • rouw
 • trauma
 • hechtingsproblemen / verlatingsangst
 • lichaamlijke ongemakken, gewaarwordingen, innerlijke pijn …

Kinderen  

Na een intakegesprek met de ouders, ga ik samen met het kind  op zoek naar wat het nodig heeft om te groeien op zijn eigen tempo, zodat het  een verdere draagkracht kan ontwikkelen.

Het is belangrijk dat het kind zijn gevoelens uit, zijn talenten en kwaliteiten ontdekt en dit op een creatieve manier. Op deze manier leert hij pijn, angst en verdriet te verwerken en een plaats te geven.  Het probleem van het kind wordt vertaald in een vaardigheid. Hierdoor zal zijn zelfvertrouwen vergroten wat zal leiden tot verandering in verbinding met zichzelf en de anderen.   Een goede samenwerking met de ouders kan het helend proces van het kind in sterke mate bevorderen.

Jongeren 

Samen met de jongere sta ik stil bij wat moeilijk loopt, creëren we ademruimte en dit op een veilige manier. Via toegepaste methodieken komt de jongere op eigen kracht in verbinding met zichzelf en wordt er iets in beweging gezet. Nieuwe kansen, uitdagingen en mogelijkheden bieden zich aan op zijn weg.

Voor ouders 

Als ouder stelt u zich vragen over het gedrag van uw kind en voelt u zich soms radeloos. U doet uw uiterste best, maar het lukt u even niet om er samen met uw kind uit te komen. 

Graag geef ik advies wat betreft de ontwikkeling en opvoeding van uw kind en kunnen we samen een begeleidingsplan uitwerken naar uw persoonlijke noden.

Voor volwassenen 

Als volwassene wilt u dat er vooral geluisterd wordt, zonder oordeel, naar wie uzelf bent en dat u uw gevoelens en ervaringen mag delen op uw eigen tempo in een veilig klimaat.  Gewoon even op adem komen en aanwezig zijn in het Hier en Nu.

Samen met u wil ik ontdekken, van waar u komt en waar u naartoe wil, wie u zelf wil zijn, zodat u kan groeien met uw eigen mogelijkheden en zo kan komen tot zelfontplooiing.

Door dit proces aan te gaan, gaat u uzelf beter leren begrijpen, maar gaat u ook anders kijken naar de mensen  rondom u, alles lijkt veel aangenamer en minder bedreigend in uw leven.


Praktische informatie:

- op afspraak via e-mail:  info@deglinstering.be
      telefonisch contact:      0476 30 36 04
- via de website: www.deglinstering.be  (zie contact)

- erkenningsnummer 19690605-160108

- consultprijs: 65 euro voor kinderen (60 min)

                      65 euro voor volwassenen (60 min)

                      70 euro voor gezinssessie (60 min)
-intake – advies - en evaluatiegesprekken: 80 euro (90 min)


Graag een seintje vooraf als u de afspraak niet kan nakomen.