NL FR EN

Seksuoloog Julie-Marie Van Elst


Opleiding

• Master Seksuologie (Katholieke Universiteit Leuven)

• Bachelor Maatschappelijk Werk (Katholieke Hogeschool Leuven)

• Certificaat Zorgkundige (Katholieke Hogeschool Leuven)


Naast mijn werk als seksuoloog in bijberoep ben ik ook werkzaam aan het OCMW van Schoten als maatschappelijk werkster. U kan bij mij terecht voor zowel individuele als relatietherapie.


Mogelijke aanmeldingsvragen

• Verminderd of overmatig seksueel verlangen

• Probleem met de seksuele opwinding

• Pijn tijdens het vrijen

• Vroegtijdig klaarkomen

• Moeilijkheden bij het bereiken van een orgasme

• Vragen rond vruchtbaarheid

• Vragen rond seksuele identiteit en/of genderidentiteit

• Algemene seksuele ontevredenheid

• Relationele problemen

• Vragen rond intimiteit en ziekte

• Vragen rond intimiteit en fysieke/mentale beperking

• …


Wat is sekstherapie?

Sekstherapie is een vorm van gesprekstherapie die gericht is op het opheffen van een seksuele klacht. Dit betekent meestal het verbeteren van de seksuele beleving en/of het seksueel functioneren.

De basis van de therapie bestaat uit het geven van informatie en specifieke gedragsadviezen. In een eerste gesprek probeer ik een duidelijk beeld te krijgen van de seksuele klacht en de context waarin deze zich afspeelt. Seksualiteit wordt immers beïnvloed door zowel biologische als psychologische en sociaal/relationele factoren. Vaak gaat het om een combinatie van deze factoren. Praten over deze verschillende facetten en het verkrijgen van de juiste informatie kan soms al een groot deel van de klacht verhelpen.

In verdere sessies kan er gewerkt worden met thuisoefeningen. Dit zijn opdrachten die men thuis toepast en die in een volgende sessie worden besproken. Thuisoefeningen hebben als doel nieuwe vaardigheden aan te leren en meer inzicht te krijgen in de gedachten, gevoelens en eventuele angsten die men ervaart met betrekking tot seksualiteit. Eventuele remmingen of moeilijkheden kunnen zo besproken en verholpen worden.

De stap naar een seksuoloog is niet altijd eenvoudig. Er rust nog heel wat taboe op de menselijke seksualiteit en allerlei seksuele mythes doen de ronde. Het is belangrijk om te weten dat ook seksuologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim en daarom het ideale aanspreekpunt vormen om dergelijke vertrouwelijke informatie te bespreken.


Afspraak maken

Een individueel gesprek duurt 55 minuten en kost 45 euro

Een gesprek als koppel duurt 70 minuten en kost 55 euro

(graag cash te betalen)

U kan vrijblijvend contact opnemen via mail of telefoon:

moc.liamtoh@eilujtslenav

0494/24.27.83