NL FR EN

Attesten

Medische attesten voor afwezigheid om gezondheidsredenen maken altijd deel uit van een raadpleging. Wij mogen alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Als u zich afvraagt of u voor het wegblijven van uw kind van school een attest nodig hebt, kunt u het beste de brochure Heb je een doktersbriefje nodig voor de school? downloaden van de website van de Vlaamse overheid. Gaat u hiervoor naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerplicht.


Formulieren

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kan dit uitsluitend tijdens een raadpleging gebeuren. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige tijd om de papieren correct in te vullen en blijft uw medisch dossier actueel.


Voorschriften

De Belgische wetgeving verbiedt artsen om zomaar voorschriften of attesten te schrijven zonder de patiënt te hebben gezien. Voorschriften kunnen dus alleen ter gelegenheid van/na een eerdere consultatie of een huisbezoek bekomen worden.
Kijk voor de consultatie na welke medicatie je nodig hebt. Spreek tijdens de raadpleging af wanneer de volgende controle nodig is. Je arts maakt dan de nodige voorschriften. Kom op raadpleging wanneer de afgesproken periode voorbij is.

Ook "pil"voorschriften, afwezigheidattesten, sportattesten en voorschriften kinesitherapie vereisen een raadpleging bij je huisarts.