NL FR EN

1. Wat zijn de belangrijkste COVID-19 symptomen?

• Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden en/of

• Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn en/of

• Vermoeidheid en/of

• Geur- en smaakverlies 

• Verkoudheid en/of

• Diarree

Kinderen jonger dan zes jaar worden niet standaard getest. De huisarts zal conform de gevaldefinitie hier verder over beslissen.


2. Wat moet ik doen indien ik COVID-19 symptomen heb?

• Blijf meteen thuis.

• Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven, aangeven waar je de test moet afnemen en je telefoonnummer opvragen.

• Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Deze lijst wordt enkel gebruikt indien je positief testte.

 • Wie? Mensen die je tegenkwam vanaf 2 dagen voor je symptomen had (bv. collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, gezinsleden, etc.).
 • Wat? Deze lijst bevat bij voorkeur: naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.

• Je huisarts zal de bevoegde instanties verwittigen zodat de contactopvolging snel kan opstarten.

• Gebruik je de CoronAlert App: bespreek dit met je huisarts


3. Ik ben getest. Wat nu?

• Indien je symptomen hebt, krijg je van de huisarts een arbeidsongeschiktheidsattest

• In afwachting van het resultaat van de test en bij een sterk klinisch vermoeden van besmetting, kan de huisarts beslissen om de huisgenoten en andere nauwe contacten al in quarantaine te plaatsen. In dat geval zijn zij arbeidsgeschikt maar mogen zich niet naar hun werkplek begeven. Bespreek met je werkgever de verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld: sociaal verlof).


4. Hoe bekom ik het resultaat van de test?

 • Kijk online op www.mijngezondheid.be. Inloggen kan met je e-id of its me app. OF

• Bel je huisarts op 015/27.48.58, optie 3. OF

• Indien u de CoronAlert app heeft, kunt u daarin het resultaat ook terugvinden.


5. Wat moet ik doen indien ik positief test?

• Isolatie gedurende 7 dagen.

 • Na de 7 dagen klachtenvrij? = einde isolatie.
 • Je dient opnieuw telefonisch contact met op te nemen met de huisarts:
  • indien de symptomen verergeren;
  • indien er nieuwe symptomen optreden;
  • op het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid indien de symptomen aanhouden.
 • De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen. Zorgpersoneel moet bij de terugkeer naar het werk nog te allen tijde een chirurgisch mondmasker dragen totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN tot ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen

• Contactopvolging

 • Indien je de CoronAlert app gebruikt, geef daarin aan dat u positief bent. Op deze manier kan de contactopvolging starten.
 • Verwittig je contacten en vraag hen om contact op te nemen met hun huisarts.
 • Het contact tracing center of lokale contact tracing zal contact met je opnemen om de personen die je de laatste dagen zag op de hoogte te stellen. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan.
 • Zij zullen je mogelijks contacteren via telefoon op het nummer 02/214.19.19 of via sms op het nummer 8811.
 • Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.


6. Wat moet ik doen indien ik negatief test?

• De huisarts beslist hoe lang jouw arbeidsongeschiktheid nog moet duren in functie van de symptomen.

• Indien je huisgenoten in quarantaine zaten, kunnen zij hun normale activiteiten hernemen.


7. Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

• Quarantaine:

De quarantaine start na het laatste risicovolle contact gedurende 7 dagen. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker in textiel gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd worden en direct contact met andere mensen vermeden worden.

Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, begint de periode van 7 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.

Tijdens de 7-daagse quarantaineperiode EN de 7 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
 • de contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
 • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 7 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.

• Isolatie:

Isolatie geldt voor bevestigde gevallen (i.e. positieve test) ook als deze asymptomatisch zijn. Essentiële verplaatsingen mogen niet. Indien je de enige binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten (bv. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek,…).

 • Minstens 7 dagen.
 • De huisarts beslist hoe lang deze periode duurt in functie van symptomen.