NL FR EN

Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen aan de grenzen opgeheven voor alle verplaatsingen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Niettemin kunnen bijkomende beperkingen opgelegd worden, bv. als bepaalde steden of gemeenten door de lokale overheid opnieuw in lockdown gebracht worden of als er op basis van epidemiologische criteria een zeer hoog risico voor besmetting lijkt te zijn. Voor deze zogenaamde ‘rode zones’ worden reizen sterk afgeraden geldt een formeel reisverbod en geldt afhankelijk van een risico-inschatting via een self-assessment tool, een verplichting tot quarantaine en testing na terugkeer.

Er kunnen ook ‘oranje zones’ gedefinieerd worden waarvoor reizen afgeraden worden, omwille van een lokale verhoogde circulatie van het virus.

Buiten de EU: Vanaf 1 juli zijn de EU-lidstaten begonnen met het opheffen van de beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU voor inwoners van bepaalde landen. De Europese Commissie heeft daartoe een lijst opgesteld met landen die in aanmerking komen voor inreizen in de EU.

Sinds 25/09 zijn reizen naar bepaalde bestemmingen buiten de EU ook terug mogelijk vanuit België. Raadpleeg de meest recente reisadviezen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.


1. Wat als ik terugkom uit een rode zone?

Rode zones zijn gemeenten districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.

• Iedere patiënt die terugkeert uit België moet een PLF invullen

• Na het invullen van het PLF krijgt élke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het PLF ingevuld werd.

• Daarbij moet ook een zelfevaluatiedocument ingevuld worden.

• Indien uit het PLF en het zelfevaluatiedocument blijkt dat je terugkeert uit een rode zone en mogelijk risico op besmetting gelopen hebt, zal je bijkomend per sms gevraagd worden om minstens 7 dagen in quarantaine te gaan en om u te laten testen.

• Er wordt dan ook een ‘corona test prescription code’ gestuurd. Deze code geeft toegang tot een COVID-test, zonder tussenkomst van je huisarts.

• Ten vroegste op dag 5 na terugkeer kan je je met deze code laten testen.

• Indien er een negatief testresultaat is, kan de quarantaine gestopt worden 1 week na terugkeer.

• Indien het resultaat positief is, worden er nog 7 dagen bij de quarantaineduur geteld, te starten vanaf de datum van staalname (dus 7+5 = 12 dagen na terugkeer). 


2. Wat als ik terugkom uit een oranje zone?

Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld.

• Test en quarantaine worden aanbevolen maar zijn niet verplicht.

Het wordt aangeraden om je werkgever op de hoogte te brengen en met hem af te stemmen wat hun beleid is omtrent werknemers die terugkomen uit een oranje zone.


3. Wat als ik terugkom uit een groene zone?

Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld.

• Er geldt geen enkele verplichting: noch quarantaine, noch test.