NL FR EN

Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van Sciensano.


1. Onderscheid tussen hoog risico contacten en laag risico contacten

Hoog risico contacten of nauwe contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als ‘hoog’ beschouwd wordt. Bijkomend zijn hoog risico contacten mensen waar je op minder dan 1,5 m afstand van zit en langer dan 15 minuten en één van beide personen het mondmasker niet correct draagt.

Bijvoorbeeld een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor (op minder dan 1,5m en één van beide draagt niet correct een mondmasker), een vriend(in),….

Laag risico contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als ‘laag’ beschouwd wordt.

Voorbeeld 1: Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (‘face to face’), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).

Voorbeeld 2: een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5m was. Dit omvat, onder andere, de hele afdeling in een kinderkribbe/kleuterschool (<6 jaar), mensen die in dezelfde ruimte werken of samen in een wachtkamer zaten.

Voorbeeld 3: hoog risico contacten van de nauwe contacten van de indexpatiënt zijn laag risico contacten en hoeven bijgevolg niet in quarantaine


2. Wat zijn de maatregelen voor hoog risico contacten?

• Je kan je ten vroegste vijf dagen na het laatste nauwe contact laten testen op COVID-19.

• De duur van de quarantaine thuis is ten minste 7 dagen na het laatste nauwe contact*. Je krijgt een quarantaine-attest om aan je werkgever te bezorgen.

• Buiten mag in eigen tuin/terras en bij het legen van je brievenbus. 

• Je mag je woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen (bv. voeding en geneesmiddelen). Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijdt contact met anderen.

• Je ontvangt thuis geen bezoek.

• Bel je huisarts wanneer je symptomen zoals hoesten of koorts krijgt.

• Blijf de hygiënemaatregelen hanteren (bv. handen regelmatig wassen).

• Tijdens de 7-daagse quarantaineperiode EN de 7 dagen na het einde van de quarantaine • moeten de volgende maatregelen worden genomen:

  • Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
  • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
  • de contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
  • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 7 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden gehouden.

* Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt begint de periode van 7 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste contact.


3. Wat zijn de maatregelen voor laag risico contacten?

Quarantaine

• Quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.

• Er wordt aanbevolen om de sociale contacten tot een minimum te beperken en 1,5 m afstand te houden.


Andere maatregelen

• Extra aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen (bv. was regelmatig je handen, hoest/nies in een zakdoek). • Voor verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker in textiel gedragen worden voor personen >12 jaar.


4. Testing

Testing van hoog risico contacten

• Volgens de huidige gevalsdefinitie worden hoog risico contacten ten vroegste na dag vijf na het laatste nauwe contact getest.

• Bel je huisarts wanneer je symptomen zoals hoesten of koorts krijgt.

• De huisarts geeft aan waar de test afgenomen wordt (bv. in praktijk of testcentrum).


Testing van laag risico contacten

• Afname van een test om een infectie uit te sluiten bij asymptomatische personen is niet nodig.

• Bij ontwikkelen van symptomen die compatibel zijn met COVID-19 moet je contact opnemen met je huisarts.