NL FR EN

Kindertherapeut Annick Ceunen

Vanaf januari 2015 ga ik van start in groepspraktijk Ekelenhoek.  Ik bied een individuele,  groeigerichte, sociale en emotionele begeleiding aan kinderen en jongeren.

Als ouder stelt u zich vaak vragen over het gedrag van uw kind en voelt u zich soms radeloos.  U doet uw uiterste best , maar het lukt u even niet om er samen met uw kind uit te komen.

Samen met uw kind ga ik op zoek naar wat het nodig heeft om te  groeien op zijn eigen tempo.  Het is belangrijk dat het kind zijn gevoelens uit, zijn talenten en kwaliteiten ontdekt en dit op een creatieve manier. 

Zo leert het pijn, angst en verdriet te verwerken en een plaats te geven.

Het probleem van het kind wordt vertaald in een vaardigheid.  Hierdoor zal zijn zelfvertrouwen vergroten, wat zal leiden tot verandering in verbinding met zichzelf en de anderen.

Ik wil het kind de nodige geborgenheid bieden, waar ik op de eerste plaats luister en zo goed mogelijk begeleid.


Wie ben ik?

-25 jaar ervaring in het basisonderwijs als leerkracht en zorgleerkracht

-éénjarige opleiding :

 • kindercoach vzw Vrolijke Stekje te Dessel
 • yogadocent (erkend door de Belgische Shiatsu Federatie)

-naschoolse opleidingen:

 • groeigericht begeleiden
 • sociaal- en emotioneel begeleiden van kinderen
 • weerbaarheid ondersteunen
 • leren leren
 • kinderen met autisme

-basismodule vzw De Bleekweide Lut Celie

 • persoonlijkheidsontwikkeling “In je kracht”
 • verliescounselor

Ik volg momenteel een vierjarige opleiding tot integratief psychotherapeut  bij de AIHP (academie voor integratieve en humanistischte psychologie en psychotherapie), erkend door de beroepsvereniging Belgisch Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNIVP).


Voor wie?

-  kinderen en jongeren met:

 • laag zelfbeeld
 • angsten
 • communicatieproblemen
 • concentratiemoeilijkheden
 • stress en spanningen
 • verdriet door verlies
 • gedragsproblemen
 • relatieproblemen
 • gebrek aan weerbaarheid
 • leermoeilijkheden


Praktische informatie:


- op afspraak via e-mail:  eb.tenelet@nenuec.a
      telefonisch contact:      0476 30 36 04

- consultprijs: 45 euro
- sessieduur: 50 min.
- intake en evaluatiegesprekken: 55 euro


Graag een seintje vooraf als u de afspraak niet kan nakomen.